AKTUĀLIE PROJEKTI

Mūsu projekti – Project B, SolWin un SolWin1 – ar kopējo jaudu 1 GW ir daļa no nacionāla mēroga atjaunīgās enerģijas ražošanas iniciatīvas, kas iesaista Latvijas reģionus neizsīkstošo saules un vēja resursu izmantošanā. Dažādās lokācijās izvietotie saules un vēja parku projekti aizņem ievērojamas zemes platības ar izciliem insolācijas rādītājiem. Kopumā šie projekti veido nozīmīgu ieguldījumu atjaunīgās enerģijas infrastruktūrā ar mērķi ražot tīru un uzticamu elektroenerģiju, vienlaikus samazinot CO2 emisijas. Savukārt četri nesen uzsāktie PtX projekti ir loģisks turpinājums Latvijas atjaunīgās enerģijas ražošanas iniciatīvām, ļaujot nodrošināt paredzamu elektroenerģijas ražošanas plūsmu.

SolWin: Hibrīdais 400 MW

Šī ir viena no divām PurpleGreen hibrīdajām ražotnēm, ko paredzēts attīstīt Jēkabpils ekonomiskajā reģionā. Tā apvieno saules un vēja tehnoloģijas, nodrošinot zaļās elektroenerģijas ražošanu visos gadalaikos un laikapstākļos. Paredzams, ka ar 400 MW rezervēto pieslēguma jaudu te tiks uzstādīti saules paneļi ar 500 MW jaudu, ko papildinās 60 vēja turbīnas ar 360 MW jaudu no vēja enerģijas. Gadā no atjaunīgajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms sasniegs līdz pat 500 GWh saules un 1200 GWh vēja enerģijas.

With a 400MW AC reserved grid capacity, Project Solwin is expected to install 500MW DC of solar power with a supplementary 60 wind turbines resulting in 360MW wind power. The annual electricity production generated from renewables will reach up to 500GWh of solar and 1200GWh of wind energy.

SolWin 1: Hibrīdais 200 MW

Arī otrs PurpleGreen atjaunīgās enerģijas projekts, ko attīstām Jēkabpils ekonomiskajā reģionā, ir hibrīdā elektroenerģijas ražotne, kas apvieno saules un vēja tehnoloģijas, lai nodrošinātu zaļās elektroenerģijas ražošanu visos gadalaikos un laikapstākļos. Ar 200 MW rezervēto pieslēguma jaudu, projektā SolWin1 paredzēts uzstādīt saules paneļus ar 250 MW jaudu, ko papildinās 25 vēja turbīnas ar 150 MW jaudu no vēja enerģijas. Gadā no atjaunīgajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms sasniegs līdz pat 250 GWh saules un 500 GWh vēja enerģijas.

With a 200MW AC reserved grid capacity, Project Solwin is expected to install 250MW DC of solar power with a supplementary 25 wind turbines resulting in 150MW wind power. The annual electricity production generated from renewables will reach up to 250GWh of solar and 500GWh of wind energy.

Project B: Saule 400 MW

PurpleGreen Balvu novadā 1200 ha platībā attīsta vienu no lielākajiem saules enerģijas parkiem Eiropā. Ar rezervēto maiņstrāvas tīkla jaudu 400 MW, tā kopējā līdzstrāvas kapacitāte sasniegs 500MW. Pēc būvdarbu pabeigšanas saules enerģijas parks ik gadu spēs saražot līdz 500 GWh zaļās elektroenerģijas, padarot to ievērojami pieejamāku un palīdzot kopīgiem spēkiem sasniegt ES mērķus ceļā uz CO2 neitralitāti.

Saldus: H2 400 MW

PurpleGreen ir noslēdzis līgumu par 18 hektāru zemes nomu, lai izveidotu liela apjoma zaļā ūdeņraža un tā produktu ražotni. Lokācijā esam jau veiksmīgi nodrošinājuši tīkla pieslēgumu ar 400 MW kapacitāti zaļo molekulu ražošanai.

Ventspils: H2 550 MW

PurpleGreen un Ventspils brīvosta ir parakstījusi 10 hektāru zemes nomas līgumu uz 45 gadiem, lai tās teritorijā izveidotu liela apjoma zaļā ūdeņraža un zaļā amonjaka ražotni. Lokācijā esam nodrošinājuši arī tīkla pieslēgumu ar 550 MW kapacitāti zaļo molekulu ražošanai. Mēs uzskatām, ka Ventspils ir ideāli piemērota vieta zaļā amonjaka ražošanai un eksportam, ņemot vērā jau esošo ostas infrastruktūru un pieredzi, ik gadu pārkraujot līdz 1,5 miljoniem tonnu amonjaka. Esošais eksporta-importa terminālis apvienojumā ar dzelzceļa infrastruktūru ļauj apkalpot līdz 250 cisternvagoniem dienā.

Jēkabpils: H2 500-1500 MW

PurpleGreen ir iegādājies zemi Jēkabpils ekonomiskajā reģionā, lai attīstītu liela apjoma zaļā ūdeņraža un tā produktu ražotni. Lokācijā esam veiksmīgi nodrošinājuši tīkla pieslēgumu ar 400 MW kapacitāti zaļo molekulu ražošanai, turklāt ar potenciālu palielināt jaudu līdz 1 GW atjaunīgās elektroenerģijas. Zaļā amonjaka ražotni veidojam Jēkabpilī, lai efektīvi eksportētu produkciju, izmantojot esošās dzelzceļa līnijas. Šis sliežu savienojums sniedzas ne vien līdz Ventspils amonjaka terminālim, bet arī līdz Lietuvai, nodrošinot saikni ar Centrāleiropu.

Balvi: H2 400 MW

PurpleGreen ir iegādājies zemi Balvu novadā, lai attīstītu liela apjoma zaļā ūdeņraža, e-metanola un ilgtspējīgas aviodegvielas ražotni. Lokācijā jau esam nodrošinājuši tīkla pieslēgumu ar 400 MW kapacitāti zaļo molekulu ražošanai. Balvi atrodas mežiem bagātā apvidū, kas sniedz mums iespēju ražot atjaunīgo CO2, ko apvienojot ar zaļo ūdeņradi, varam pārvērst e-metanolā un ilgtspējīgā aviodegvielā.

MŪSU KONTAKTI

Birojs

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010
+371 26 868 500
info@purplegreen.eu

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk informācija pieejama privātuma politikā.

METANOLS

Ūdeņradis (H2) kombinācijā ar oglekļa monoksīdu (CO vai CO2) ļauj ražot metanolu (CH3OH)

Metanolu izmanto kā alternatīvo degvielu, kā arī dažādās ražošanas iekārtās. Metanola transportam var izmantot dzelzceļu, kuģus un kravas automašīnas.

ELEKTROTĪKLS

Tīkls ir PurpleGreen vērtību ķēdei fundamentāli nepieciešama infrastruktūra

Ar elektrotīkla palīdzību PurpleGreen saražotā atjaunīgā elektroenerģija: A) tiek izmantota, lai ražotu ūdeņradi (H2). B) tiek uzglabāta jeb akumulēta, lai vēlāk atkal tiktu nodota tīklā; C) nonāk pie galapatērētājiem (mājsaimniecībās, ražotnēs, publiskajā infrastruktūrā, transportā).

AKUMULĀCIJA

Akumulācijas process ir līdzīgs kā parastajās baterijās, tikai ar ievērojami lielāku jaudas kapacitāti

Elektroenerģijas akumulācija palīdz īstenot elektrotīkla balansēšanu un ļauj PurpleGreen veiksmīgi piedalīties elektroenerģijas tirdzniecībā, tādējādi paplašinot mūsu nodrošināto pakalpojumu klāstu.

AMONJAKS

Ūdeņradis (H2) kombinācijā ar slāpekli (N2) ļauj ražot amonjaku (NH3)

Amonjaku izmanto kā alternatīvo degvielu, kā arī augsnes mēslošanas līdzekļu ražošanā. Amonjaku var transportēt ES ietvaros pa ūdeņradim paredzētiem cauruļvadiem, tālākiem galamērķiem var izmantot kravas kuģus, kā arī ar kravas autotransportu vai dzelzceļu.

SAULES UN VĒJA PARKI

Atjaunīgās elektroenerģijas ražošanai tiek izmantota saules un vēja enerģija

Saules un vēja parku ierīkošanai mēs nomājam neizmantotās lauksaimniecības zemes. PurpleGreen projekti ļauj zemes īpašniekiem un lauksaimniekiem gūt ienākumus ne vien no mūsu nomas maksas, bet arī iegūtās ražas, jo saules un vēja parku neizmantotās platības zemnieki var turpināt apstrādāt.

Mūsu saražotā atjaunīgā elektroenerģija:
A) nonāk elektrotīklā tūlītējai lietošanai;
B) tiek uzglabāta jeb akumulēta, lai vēlāk tiktu nodota tīklā;
C) tiek izmantota elektrolīzes procesā, lai no ūdens ražotu ūdeņradi (H2).

METHANOL

Hydrogen (H2) in combination with Carbon Monoxide (CO or CO2) produces Methanol (CH3OH)

Methanol (CH3OH) is used as an alternative fuel and in production facilities. Methanol can be transported throught railroads, trucks and ships.